SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Náhradná výsadba stromov na cintoríne
Beh májovým Tulčíkom 2014
Beh májovým Tulčíkom 2017
Stará krčma - súťaž vo varení gulášu 2023
Vežové hodiny - rímskokatolícky kostol Tulčík
Beh májovým Tulčíkom 2014
A
A
A

Súhlas na výrub drevín

Výrub stromov a krovín rastúcich mimo lesa sa môže vykonať len v čase mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca a vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, teda obce.  Aby mohlo byť začaté konanie musí občan podať na obecnom úrade žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

 

K vybaveniu potrebujete:

- Žiadosť vrátane príloh

     - Doklad o vlastníctve

     - Doklad o zaplatení správneho poplatku

     - Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne

Upozornenie: V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

 

Poplatok:

10,00 €  fyzická osoba

100,00 € právnická osoba

 

Lehota na vybavenie:

do 30 dní od podania žiadosti

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7,30 – 12,00 13,00 – 15,30
  • Ut: 7,30 – 12,00 13,00 – 15,30
  • St: 7,30 – 12,00 13,00 – 17,00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7,30 – 13,00