SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Oslava 90.výročia futbalového klubu Tulčík
Ružencové spoločenstvo Tulčík 2017
Beh májovým Tulčíkom 2017
Beh májovým Tulčíkom 2024- ocenenia
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Beh májovým Tulčíkom 2014
A
A
A

Osvedčovanie

Osvedčovanie podpisov

Osvedčovanie podpisov na listinách  sa vykoná na obecnom úrade iba ak je listina v slovenskom alebo českom jazyku.

 

Čo potrebujete:

listina, na ktorej má byť podpis osvedčený

platný občiansky preukaz, povolenie na pobyt pre cudincov

platný cestovný doklad SR ak nemate občiansky preukaz

 

Osvedčovanie fotokópií listín

Osvedčovanie listín sa vykoná, ak je listina vyhotovená v slovenskom alebo v českom jazyku.

 

Čo potrebujete:

- originál listiny a jej fotokópiu

 

Podpisy na dokladoch a fotokópie listín , ktoré sú vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku sa osvedčujú u notára.

Správne poplatky sa platia v hotovosti.

 

Upozornenie:

- fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,

- osvedčovanie podpisu mimo budovy Obecného úradu v Tulčíku sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom

 

Obec Tulčík nevykonáva osvedčenie podpisov na listinách: 

- ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine,

- ak je listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku

 

Zákonná úprava:

§ 4 ods. 2 a 3, § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov

V zmysle zákona NRSR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

Sadzobník správnych poplatkov I. časť, položka 3, písm. a), b),

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00