SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý

Menu

Rýchla fotogaléria

Otvorenie parkoviska pri cintoríne 4.1.2024
Beh májovým Tulčíkom 2024
Beh Májovým Tulčíkom 2023_2.časť
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Ochutnávka zabíjačkových špecialít 2016
Adventný veniec 2016

Združená knižnica Prameň v Tulčíku

V učiteľských kruhoch je známe, že na výcvik základných čitateľských zručností je potrebných asi 200 hodín hlasného čítania. Keby sa toto hlasné čítanie malo uskutočniť len v škole na vyučovaní, žiak by sa dostal na požadovanú úroveň za oveľa viac rokov ako sa to požaduje v pedagogických dokumentoch. Z toho dôvodu je potrebné, aby sa žiak stretával s knihou aj v čase mimo vyučovania. Vypestovať návyk nielen čítať, ale aj orientovať sa v knižnom repertuári a samostatne pracovať s knihou pomáhajú knižnice.

Združená knižnica Prameň v Tulčíku vznikla zlúčením školskej a obecnej knižnice v máji 2006 po spoločnej dohode vedenia Základnej školy v Tulčíku a jej zriaďovateľa Obecného úradu v Tulčíku. Zmyslom zlúčenia oboch knižníc boli ekonomické ukazovatele, no hlavne záujem oboch zainteresovaných subjektov o skvalitnenie práce žiakov a revitalizáciu školských a obecných knižníc. Aby zostala v tesnej blízkosti žiakov a tak im mohla ďalej pomáhať priamo vo vyučovacom procese, vybudovala sa v priestoroch základnej školy v Tulčíku. Nové priestory už združenej knižnice sa nielen trojnásobne zväčšili a zariadili novým nábytkom , no čo je pre čitateľa najdôležitejšie, do knižného fondu pribudlo takmer 3000 nových titulov z obecnej knižnice. Pre detského čitateľa tu došlo k jedinej zmene, a to k zmene k lepšiemu. Svedčia o tom aj slová ôsmačky, ktorá pri návšteve novej knižnice povedala: „Tu sa budem vyžívať.“ A skutočne. Hoci nová knižnica Prameň funguje pomerne krátko, počet jej členov sa dvojnásobne zvýšil. Návštevnosť knižnice výrazne ovplyvňuje aktuálna ponuka kníh. Náš knižničný fond sa snažíme preto aktuálne dopĺňať. V súčasnosti pozostáva z diel klasickej ( slovenskej i prekladovej ) literatúry, tvoria ho aj výbery , súbory a zbierky ľudovej slovesnosti, tematicky, žánrovo alebo autorsky vytvárané knižné kolekcie- vhodné na relaxáciu a záujmové vykrytie čitateľskej potreby, encyklopedická a slovníková literatúra, nová literatúra, ktorá v istom smere aktualizuje vzťah čitateľa k literárnemu vývinu a nové diela autorov, s ktorými má detský čitateľ pozitívne skúsenosti. Pri súčasnej finančnej situácii škôl to nie je vždy jednoduché. Doposiaľ škola prispievala na nákup kníh určitým finančným obnosom, ktorý nepokryl všetky požiadavky moderného čitateľa. Keďže sa naša knižnica stala združenou knižnicou prispieva na nákup kníh vo väčšej miere obecný úrad v obci. Aktuálnosť knižného fondu sa snažíme zabezpečovať aj zapájaním sa do grantových projektov. Takto sa nám podarilo získať aj dotáciu z MK SR, ktorá prispela k doplneniu knižničného fondu združenej knižnice a k skvalitneniu knižnično- informačných služieb v roku 2007. Svojho aktívneho čitateľa si knižnica váži a patrične sa snaží oceniť aj jeho čitateľský záujem. Na konci kalendárneho roka odmeňujeme troch najlepších čitateľov, najčastejšie knihami.

Spomínané zmeny mali za následok aj zmenu otváracích hodín. Výhodne pre žiaka aj dospelého čitateľa. Jej otvárací čas je prispôsobený tak, aby vyhovoval žiakom, študentom aj dospelým čitateľom. V utorok od 12:00 do 14:00 a vo štvrtok od 16:00 do 18:00 hod.

Názov Prameň dostala podľa prameňa kyslej vody, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti základnej školy a prichádzajú sa sem osviežiť ľudia zo širokého okolia. Mala by byť nevysychajúcim prameňom múdrosti pre žiakov, študentov, ale aj širokú verejnosť Tulčíka a okolitých obcí.

 

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Tulčík je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 9 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • Ut: 7:30–12:00 13:00–15:30
  • St: 7:30–12:00 13:00–17:00
  • Št: nestránkový deň
  • Pi: 7:30–13:00