Testovanie 3.4.2021 - výsledky

Dátum testovania: 3.4.2021

Počet testovaných: 500

Počet pozitívne testovaných: 1

Prajeme Vám Požehnané Veľkonočné sviatky Kistovho vzkriesenia.