Náhodná fotografia

Zákazka s nízkou hodn.

Úprava miestnych komunikácií v obci Tulčík"