Uznesenia obecného zastupiteľstva v roku 2010


Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.12.2010

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.11.2010

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 03.09.2010

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2010

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.06.2010

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 19.04.2010

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.03.2010

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 05.03.2010

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.01.2010

Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).