Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku rok 2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.1.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 4.2.2019

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 11.03.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 12.4.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 13.5.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 24.6.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.7.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 05.8.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 19.8.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.9.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.10.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 14.11.2019 

Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 16.12.2019 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).