Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 28.1.2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 4.2.2019

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 11.3.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 12.4.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 13.5.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 24.6.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v  Tulčíku zo dňa 15.7.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 05.8.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 19.8.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 16.09.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 14.10.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 14.11.2019 

Uznesenia Obecného zastupiteľstva v Tulčíku zo dňa 16.12.2019 

 

 

 

 

 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).