Uznesenia obecného zastupiteľstva v roku 2009

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2009

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.10.2009

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.09.2009

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 13.07.2009

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 01.06.2009

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.05.2009

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.04.2009

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 08.03.2009

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 06.03.2009

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 02.02.2009

Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.01.2009

Uznesenie z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 05.01.2009
Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).