Zápisnice Obecného zastupiteľstva za rok 2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 05.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 16.03.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 07.05.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 04.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 07.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 09.07.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 26.10.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 9.11.2018

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2018

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2018 

 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).