Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2018

 

      

 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.01.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 05.03.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.03.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.05.2018

Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.06.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.06.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.07.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 26.10.2018

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.11.2018

 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 10.12.2018   

 Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 17.12.2018    


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).