Zápisnice Obecného zastupiteľstva za rok 2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 14.09.2017

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2017

 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).