Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.01.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.02.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 18.03.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.05.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.06.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 02.09.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.09.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.10.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 29.11.2016

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.12.2016

 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).