Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

Poslanci OZ:

  1. JUDr. Stanislav Oravec - zástupca starostky
  2. Mgr. Jozef BABINČÁK 
  3. Jozef FRIMER 
  4. Mgr. Ondrej JUSKO
  5. Ing. Peter KLOBUŠOVSKÝ
  6. Ing. Peter KOPČÁK
  7. PaedDr. Anna LIPKOVÁ
  8. Michal PAĽO
  9. Ing. Lukáš STAŠÍK

Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).