Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2012

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.01.2012

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.02.2012

Uznesenia z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 16.03.2012

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 11.05.2012

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.05.2012

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.06.2012

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.07.2012

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.07.2012

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 28.09.2012

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012

 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).