Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2021

 Uznesenia OZ zo dňa 17.02.2021 

Uznesenia OZ zo dňa 26.4.2021 a 27.04.2021