Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tulčíku

 Pozvánka na zasadnutie OZ na 27.6.2022 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).