Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Tulčíku

 Pozvánka na zasadnutie OZ na deň 3.8.2021 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).