Dotácie 2021 pre organizácie

 Zmluva č. 21/1/2020 o poskytnutí dotácie pre TOD 

Zmluva č. 21/2/2020 o poskytnutí dotácie pre TJ Tulčík 

Zmluva č. 21/3/2020 o poskytnutí dotácie pre SZZP ZO Tulčík 

Zmluva č. 21/4/2020 o poskytnutí dotácie pre MO MS Tulčík 

Zmluva č. 21/5/2020 o poskytnutí dotácie pre HUBÁRI Tulčík 

Zmluva č. 21/6/2020 o poskytnutí dotácie pre KST Čakaň Tulčík 

Zmluva č. 21/7/2020 o poskytnutí dotácie pre Rímskokatolícku farnosť sv. Šimona a Júdu Tulčík 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).