Hlavný kontrolór obce

Ing. Martin Balajty, PhD.

 

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 

Plán kontrolnej činnostui HK na 2. polrok 2021 

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2022 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).