Hlavný kontrolór obce

Ing. Martin Balajty, PhD.

 

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021 

Plán kontrolnej činnostui HK na 2. polrok 2021 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).