Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2014

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.01.2014

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 03.04.2014

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.04.2014

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.06.2014

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.08.2014

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.09.2014

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 07.11.2014

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 04.12.2014


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).