Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

OZ rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

Poslanci OZ:

  1. Mgr. Jozef BABINČÁK - zástupca starostky
  2. Jozef FRIMER 
  3. Mgr. Ondrej JUSKO
  4. Ing. Peter KLOBUŠOVSKÝ
  5. Ing. Peter KOPČÁK
  6. PaedDr. Anna LIPKOVÁ
  7. JUDr. Stanislav Oravec
  8. Michal PAĽO
  9. Ing. Lukáš STAŠÍK

Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).