Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2013

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 14.01.2013

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 22.03.2013

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 24.05.2013

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 21.06.2013

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 23.09.2013

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 09.12.2013

 


Článok je tlačený z portálu www.tulcik.sk vytvoreného spoločnosťou WebManagers Team (http://www.webmanagers.sk).