Náhodná fotografia

Voľby do samosprávnych orgánov

Rozhodnutie o vyhlásení volieb

Informácia o podmienkach práva voliť a byť volený

Oznámenie o uzatvorení volebných odvodov a o určení počtu poslancov 

Oznámenie o určení počtu obyvateľov 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie 

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obec@tulcik.sk