Otvorenie zberného miesta 4.9.2021

 Otvorenie zberného miesta 4.9.2021