Obec Tulčík v súčasnosti

Životom pulzujúca obec v srdci Šariša. Leží na cestnej a železničnej spojnici miest Prešov a Bardejov, v malebnom údolí rieky Sekčov, v severnej časti prešovského okresu. Najstarším zachovaným priamym písomným dokladom o Tulčíku je dohoda uzavretá medzi kráľom Belom IV. a jágerským biskupom Lambertom z 23. februára 1248. Poznatky hovoria, že tulčícke sídlisko jestvovalo nielen pred 13., ale zaiste už pred 11. storočím. Z tohto obdobia pochádza katolícky kostol Sv. Šimona a Júdu, ktorý bol v 17. storočí prestavaný. Základom názvu obce bolo slovanské slovo „tul“ vo význame puzdro na šípy. Až do konca 14. storočia bol Tulčík nepretržite majetkom uhorských kráľov. V roku 1410 kráľ Žigmund daroval obec Tulčík šľachticom z Kapušian, ktorí ju pričlenili do svojho hradného panstva. V roku 1843 sa tulčícky majetok dostal do rúl šľachtickej rodiny Ghillányiovcov. K historicky zaujímavým patria aj šľachtické kaštiele Kapiovcov, tzv. vyšný a nižný. Veľký chotár obce / 1281 ha / je pestro členitý. / od 270 do 550 m.n.m./.Vyhľadávaný je prameň minerálnej vody. Súčasný Tulčík je rozvinutá obec, s prevažne poľnohospodárskym zameraním, orientovaným na družstevnú formu hospodárenia.

Na území obce pôsobí niekoľko súkromných firiem a podnikateľov. Väčšina pracujúcich odchádza za prácou najmä do blízkeho Prešova. Obec má 1296 obyvateľov, obývaných 350 rodinných domov a bytov s veľmi dobrou vybavenosťou. Vzdelanostná úroveň je vysoká vďaka veľkému počtu stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Ku katolíckej viere sa hlási takmer 100% obyvateľov. Obec je plne elektrifikovaná a od roku 1997 aj plynofikovaná. Tulčík je obec s bohatou športovou a kultúrnou tradíciou a širokou záujmovou činnosťou. V klube sú od roku 1933 organizovaní futbalisti. Rekreačne je možné rozvíjať tenisové talenty na miestnom tenisovom dvorci. Pre obnovu a zachovanie tradičných remesiel je v obci zriadený Remeselný dom. V obci pracujú aj mnohé organizácie a združenia ako sú: Miestny odbor Matice slovenskej, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Klub dôchodcov Striebro, Chovatelia poštových holubov, Drobnochovatelia, Poľovnícke združenie Sekčov. Tradíciu starých spolkov zachovávajú členovia pozemkových spoločenstiev: KIKAPA Tulčík a URBAR Tulčík. Na území obce pôsobí aj známe Lesoochranárske združenie VLK.

Pôsobenie obce je zamerané hlavne na činnosti spojené so zvyšovaním životnej úrovne občanov.

Nadmorská výška: 286 m
Rozloha: 12 809 330 m2
Počet obyvateľov: 1296