Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2021

 Uznesenia OZ zo dňa 17.02.2021