Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 

Prvé elektronické sčítanie obyvateľov, domov a bytov