Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru