Uznesenia Obecného zastupiteľstva za rok 2019

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 4.2.2019