Hlavný kontrolór obce

Ing. Martin Balajty, PhD.

 

Plán kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2021