Zmena cestovného poriadku

Zmena cestovného poriadku z dôvodu úplnej uzávierky cesty II/545 v úseku Janovce-Raslavice.

linka 701412

časová úprava odchodu spoja č. 50 zo zastávky Prešov, AS z 5.40hod. na 5.15hod.

časová úprava odchodu spoja č. 74 zo zastávky Prešov, AS z 5.55hod. na 5.35hod.

časová úprava odchodu spoja č.156 zo zastávky Prešov, AS z 13.15hod. na 13.00hod.

Spoj č. 9 počas pracovných dni bez zmeny. V “6”, “+” časová úprava zo zastávky Bardejov, AS z 5.20 hod. na 5.15hod.( sp.č. 109)

Spoj č. 15 počas pracovných dni bez zmeny. V “6”, “+” časová úprava zo zastávky Bardejov, AS z 7.50 hod. na 7.25 hod.( sp.č. 261)

časová úprava odchodu spoja č. 111 zo zastávky Prešov, AS z 7.33 hod. na 7.55 hod.

časová úprava odchodu spoja č. 1 zo zastávky Bardejov, AS z 10.30 hod. na 10.00 hod.

časová úprava odchodu spoja č. 3 zo zastávky Bardejov, AS z 14.30 hod. na 14.45 hod.

Spoj č. 155 počas pracovných dni bez zmeny. V “6”, časová úprava zo zastávky Prešov, AS z 14.40 hod. na 15.00 hod.( sp.č. 263)

časová úprava odchodu spoja č. 113 zo zastávky Bardejov, AS z 20.10 hod. na 19.40 hod.

časová úprava odchodu spoja č. 121 zo zastávky Prešov, AS z 15.55 hod. na 16.20 hod.

časová úprava odchodu spoja č. 125 zo zastávky Prešov, AS z 17.45 hod. na 18.05 hod.

časová úprava odchodu spoja č. 161 zo zastávky Prešov, AS z 19.45 hod. na 20.00 hod.

 

U spojov č. 6, 52, 82, 102, 8, 18, 10, 204, 54, 4, 56, 60, 20, 72, 24, 58, 46, 22, 168, 68, 98, 32, 34, 11, 103, 51, 99, 83, 53, 23, 13, 25955, 157, 57, 21, 105, 49, 25, 61, 59, predĺženie jazdnej doby o čas obchádzky