Pamätná doska - Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tulčík