Komisie

Komisie zriaďuje OZ ako svoje stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov OZ a z obyvateľov obce zvolených OZ. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje OZ.


Stavebná a finančná
komisia:

Ing. Jozef Šoltys – predseda

členovia:
- poslanec:
Ing. Peter Klobušovský
PhDr. Vlasta Kopčáková, PhD.
- odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Mgr. Monika Dragoňová
Ing. Milan Staško
Ing. Gabriel Kvočka
Božena Horvátová
 
Komisia pre kultúru a šport:

PaedDr. Anna Lipková – predsedníčka

členovia:
- poslanci:
Ing. Marek Kováč
Mgr. Amália Kostelníková
- odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:
Mgr. Anna Kačmárová
Tomáš Maťaš
Mária Paľová

Komisia pre verejný poriadok:

Jozef Frimer – predseda
 
členovia:
- poslanci:
Bc. Jozef Frimer
Mgr. Jozef Babinčák