Náhodná fotografia

Tenisové ihrisko

V roku 2012 sa uskutočnila rekonštrukcia športového areálu pri základnej škole v Tulčíku, v rámci ktorej sa okrem iného realizovala aj výstavba tenisového ihriska. Hraciu plochu tenisového ihriska tvorí antuka, je vybavené štandardným športovým zariadením a oplotené po celom obvode do výšky 4 m.

Tenisové ihrisko slúži pre potreby ZŠ s MŠ v Tulčíku, ako aj pre občanov obce Tulčík. Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa a dodržiavať ustanovenia organizačného poriadku prevádzky tenisového ihriska.

Kontakt na správcu tenisového ihriska pre účely rezervácie termínu: Katarína Lipková, 0918 864 679

Prevádzkové hodiny:

pondelok - piatok 16:00 - 20:00
sobota 12:00 - 20:00
nedeľa 12:00 - 20:00
 
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.
 

Organizačný poriadok prevádzky tenisového ihriska