Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 17.12. 2018 do 23. 12. 2018

Deň

Čas svätej omše

Úmysel svätej omše

Spovedanie

Pondelok
17.12

18:00

Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Koscovej

 

Utorok

18.12

 

 

 

Streda

19.12

18:00

Tomáš a Helena Vavrekoví

 

Štvrtok

20.12

08:00

Z rodín Miklošovej a Maťašovej

Vianočné spovedanie v Demjate od 16:00  do 18:00

Piatok

21.12

 

 

Vianočné spovedanie v Tulčíku od 16:00  do 18:00

Sobota

22.12

08:00

Stanislav, Anna, Ján

Vianočné spovedanie v Demjate od 14:00  do 16:30

Nedeľa

23.12
4. adventná nedeľa

08:00

Poďakovanie Jozefa Ščecinu za 60r. života

 

10:00

Anton Kostelník