Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 1. 9. 2014 do 7. 9. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

1. 9.

 Sv. Agid

 7, 45

 + Štefan +Adam
Tomášoví
+ Mária + Juraj

 

Utorok

2. 9.

 Začiatok nového školského roka

 7, 30

  + Verona + Jozef
Švecoví

 

Streda

3. 9.

 Sv. Gregor Veľký, uč. Cirkvi

 18, 00

 Zdr. Božena Greifová,
80 r.

 Spoved. od
15, 30 hod.

Štvrtok

4. 9.

 Rozália

 17, 30

 Zdr. poďak.
Rod. Pankuchová

Vyložená
sviatosť
od 16, 00
Spoved.
16, 00

Piatok

5. 9.

 

 18, 15

 Ružencové bratstvo

 Prvý piatok

Sobota

6. 9.

   17, 30

 + Helena + Ján
+ Marta Hrabčákoví

 

Nedeľa

7. 9.

 22. nedeľa v období cez rok

 7, 45

 10, 30

 Rod. Paľová

 Zdr. Rod. Kopčáková

 


BIRMOVANCI – veľmi Vás prosím, aby ste podľa možnosti chodili na tzv. biblické stretnutia, ktoré sú v tých dňoch, ako bola príprava na birmovku. Len tým získate viac vedomostí. Prosím rodičov, aby k týmto stretnutiam povzbudili svoje deti.

Úmysly sv. omší - je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Pobožnosť vždy v nedeľu o 13, 30 hod.
Vždy sme pozvaní pomodliť sa modlitbu ruženca. To patrí k nedeli. Pozvané sú aj deti a mladí, ktorí sa môžu pomodliť modlitbu sv. ruženca. Iste sa dospelí potešia a dajú Vám možnosť sa pomodliť. Ináč sa nenaučíte a nebudete mať vzťah k modlitbe ruženca. Ďakujem.

RÍM – UPC – vysokoškoláci z Prešova organizujú púť do Ríma v čase od 14. 9. – 20. 9. 2014. Chýba im niekoľko mladých ľudí, preto ponúkajú možnosť ísť. Cena je 240.- €.

KÁNTRY – streda, piatok, sobota - záväzný je jeden deň a obetujeme za tohoročnú úrodu.

ZASTUPOVANIE – v sobotu a v nedeľu ThDr. Pavol Hrabovecký.

Púť na Velehrad a do Šaštína – odchod v sobotu ráno o 5, 00 hod.

ŠAŠTÍN – hlavná púť k Sedembolestnej P. Márii – program je na výveske a v Katol. novinách.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.