Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 16. 1. 2017 do 22. 1. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

16. 1.

 

 18:00

 Za živ. členov rodiny Nepoškvrnenej

 

Utorok

17. 1.

 Spomienka sv. Antona, opáta

 

 

 16:00

Streda

18. 1.

 

 18:00

 + Jozef Mackanič

 

Štvrtok

19. 1.

 

 

 

 18:00

Piatok

20. 1.

 

 18:00

 Poďakovanie Štefana za 70 r. života

 

Sobota

21. 1.

 Spomienka sv. Agnesy, panny a mučenice

 8:00

 Poďakovanie Moniky Drotárovej za 50 r.

 

Nedeľa

22. 1.

 3. nedeľa v Cezročnom období

 8:00

 10:00

 Poďakovanie Jána Vaňa za 75 r. života

 Za farnosť

 9:30/I

 11:00/T

 
FARSKÉ OZNAMY: Od 18. do 25. januára jeTýždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Na budúcu nedeľu je zbierka na pomoc kresťanom po zemetrasení v Taliansku.