Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 29. 6. 2015 do 5. 7. 2015

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

29. 6.

 Sv. Peter a Pavol,
apoštoli

 8, 00

 18, 15

 + Andrej Kmec,
+ z rod. Tomáša Maťaša

 + Mária +Juraj Lipkoví

 

Utorok

30. 6.

 

 7, 30

 + Ján Mikloš

 Školská
sv. omša

Streda

1. 7.

 

 

 

 

Štvrtok

2. 7.

 Návšteva Panny Márie

 18, 00

 + Andrej +Katarína
+ Jozef Mackoví

 Spoved.
16, 00

Piatok

3. 7.

 

 18, 00

 Ján a Elena
50. výr. sobáša
 Prvý piatok

Sobota

4. 7.

 

 

 

 

Nedeľa

5. 7.

 Svätých Cyrila a Metoda,
slovanských vierozvestov
(slávnosť)

 8, 00

 

 11, 00

 Rod. Bosáková

 + Karol + Mária
+ Július + Ferdinand
Drabiščákoví

 

Úmysly sv. omší - na budúci rok nahlásiť skôr, ak je nejaké výročie a taktiež je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Poďakovanie – Ďakujem všetkým za krásnych 13 rokov, ktoré som mal možnosť prežiť s Vami. Bolo mi cťou byť medzi takými krásnymi ľuďmi. Rád budem spomínať na všetkých ľudí dobrej vôle. Rád budem spomínať na deti a mladých, na chorých a opustených, na všetkých, ktorí pomáhali farnosti i mne, ďakujem miestnemu PD a rád budem spomínať aj na ľudí, ktorí sa nehlásia k viere, ale sa snažia žiť podľa svedomia. Veľká vďaka.

Žime tak, aby sme sa nikdy nemuseli hanbiť za svoje myšlienky, slová, skutky, lebo tie nás budú sprevádzať a vydávať svedectvo o našom autentickom živote. Ak sa vieme vždy pozrieť druhému do očí, vtedy žijeme pravdivý a hodnotný život. A buďme vďačný za každý nový deň, ktorý sa nikdy nezopakuje a bude vizitkou nášho života. Povedal to jeden skromný človek.