Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 10.6. - 16.6.2019

Deň

 

Čas svätej omše

Úmysel svätej omše

Pondelok
10.6.

 

 Spomienka Prebahoslovenej Panny Márie, Matky Cirkvi


18:00

 † Ján a Anna Gazdačkoví
   

Utorok

11.6.

 

 Spomienka sv. Barnabáša, apoštola  

 

   

Streda

12.6.

 

 Spovedanie chorých a starých v Demjate od 10:00 hod.  8:00

 

 † Z rodiny Márie a Jána Šoltysových


   

Štvrtok

   13.6.


Sviatok Nášho Pána Ježiša Krista Najvyššieho a Večného Kňaza 

 

18:00 

Mária Švecová ďakuje za 75. rokov života

Piatok

14.6.

Spovedanie chorých a starých v Tulčíku od 10:00 

 

18:00

 

 Mária Šoltésová ďakuje za 80. rokov života

Sobota

15.6.

 

 

8:00

 

 † Štefan a Helena Nakatoví


Nedeľa

16.6.

 

Nedeľa najsvätejšej Trojice

8:00

  † František a Alexander

11:00

Za Farnosťj

Farské oznamy: V sobotu bude stretnutie birmovancov o 10:00 hod.