Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Farské oznam

 

Sväté omše 4.10.-10.10.2021 

Sväté omše 11.10.-17.10.2021