Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 2. 3. 2015 do 8. 3. 2015

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

2. 3.

 

 18, 00

 + Jozef Badanič

 

Utorok

3. 3.

 

 18, 00

 + Andrej + Anna
Lipkoví

 Detská
sv. omša

Streda

4. 3.

 Sv. Kazimír

 18, 00

 + Ján + Margita
Kačmároví

 Ku chorým
– 8,15
Spoved.
15,00

Štvrtok

5. 3.

 

 18, 00  + Imrich + Zuzana
+ Anna Pavúkoví
 Spoved.
15, 30
Sviatosť
– 16,00

Piatok

6. 3.

 

 18, 00

 Ružencové bratstvo

Krížová
cesta
o 17, 30

Sobota

7. 3.

 Sv. Perpetua a Felicita, muč.

 7, 45

 + Ján Šoltés

 

Nedeľa

8. 3.

 Tretia pôstna nedeľa

 7, 45

 10, 45

 + Anna + Ján
Bašistoví

 Zdr. Vincent Macko

 Krížová
cesta
o 13, 30

Úmysly sv. omší - na budúci rok nahlásiť skôr, ak je nejaké výročie a taktiež je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Tretiaci – veľmi prosím rodičov, aby sa venovali tretiakom, naučili ich základné modlitby. Najlepšou prípravou by bolo, keby deti videli modliť sa svojich rodičov a taktiež, ak by mohol byť na detskej sv. omši prítomný aspoň jeden rodič. Detské sv. omše pokračujú aj v tomto roku.

Prvé sv. prijímanie – ak deti budú pripravené
– TULČÍK – 17. 5. 2015 o 10, 45 hod.
– DEMJATA – 24. 5. 2015 o 10, 45 hod.

Pôst – modlitba – bez nej asi neexistuje duchovný život. Treba sa o to starať. Slnečnica sa obzerá za slnkom. Aj duša sa má obzerať po Stvoriteľovi. Almužna – myslieť na tých, ktorí možno práve dnes nemajú čo jesť. Pôst – sebaovládanie – aj v bežnom živote potrebujeme sa ovládať, ak chceme obstáť pred sebou, ľuďmi i Bohom.