Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Farské oznam

Oznam Farského úradu v Tulčíku 

Sväté omše od 28.9. - 4.10.2020 

Sväté omše od 16.11. - 22.11.2020