Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 24. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

24. 4.

 

 18:00

 + Jozef a Mária Vavrekoví

 

Utorok

25. 4.

 Sviatok sv. Marka, evanjelistu

 18:00

 

 18:00

Streda

26. 4.

 

 8:00

 Za zdravie a Božie požehnanie Anny

 

Štvrtok

27. 4.

 

 

 

 18:00

Piatok

28. 4.

 

 18:00

 Poďakovanie Márie Drabiščákovej za 80 r. života

 

Sobota

29. 4.

 Sviatok sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy

 8:00

 + Anna, Štefan, Margita a Andrej Tekelyoví

 

Nedeľa

30. 4.

 III. Veľkonočná nedeľa

 8:00

 10:30

 Poďakovanie marty Jančíkovej za 70 r. života

Za farnosť

 

 8:00

 10:30

 
FARSKÉ OZNAMY: