Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 25. 5. 2015 do 31. 5. 2015

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

25. 5.

 Svätodušný pondelok

 8, 00

 18, 15

 + Ján + Ján
Šoltésoví

+ Štefan + Mária
+ František Oravcoví

 

Utorok

26. 5.

 Sv. Filip Neri

 18, 15

 + Ferdinand Drabiščák

 

Streda

27. 5.

 Sv. Augustín z Canterbury

 17, 30

 Poď. Lukáš Poník

 

Štvrtok

28. 5.

  Náš Pán Ježiš Kristus,
Najvyšší a večný kňaz

 17, 30

 Zdr. – Marek Lipka
50 r.

 Sviatosť
16, 30

Piatok

29. 5.

 

 18, 15

 Zdr. Vincent Šoltys s rod.

 Detská
sv. omša

Sobota

30. 5.

 

 

 

 

Nedeľa

31. 5.

 Najsvätejšej Trojice

 7, 30

 10, 30

 Zdr. Anna Kmecová

 + František Husovský

 

Úmysly sv. omší - na budúci rok nahlásiť skôr, ak je nejaké výročie a taktiež je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Prvé sv. prijímanie – DEMJATA – 24. 5. 2015 o 10, 30 hod.

TULČÍK – pobožnosť v nedeľu je vždy o 13, 30 hod.
– KIKAPA – 6. 6. 2015 – o 15, 00 hod. – emeritný arcibiskup, Mons. A. Tkáč
– Deň detí na fare v Tulčíku s programom – 31. mája 2015 o 14, 30 hod. Súťaže, program, zábava, pohostenie. Pozývame a tešíme sa na každého z vás.

OHLÁŠKY:
Gabriel Krescanko, syn Milana a Terézie Romanovskej, Tulčík a Daniela Fecková, dcéra + Pavla a Oľgy Koleničovej, Uzovské Pekľany ohlasujú sa 3x.

Ing. Ján Jusko, syn Jána a Márie Kozákovej, Raslavice a Ľubica Grohoľová, dcéra Jozefa a Anny Eliášovej, Tulčík ohlasujú sa 1x.

DEMJATA – Odpust. slávnosť k sv. Jánovi Krstiteľovi – 21. 6. 2015 o 10, 30 hod. Sv. omšu odslúži p. Anton, Františkán, ktorý má korene v Demjate. Posviacka kaplnky.
– V sobotu je vždy sv. omša o 16, 30 hod. s platnosťou na nedeľu.

Sobota - 30. 5. 2015 - výlet prvoprijímajúcich detí – Rajecká Lesná - odchod ráno o 5, 00.