Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 19. 6. 2017 do 25. 6. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

19. 6.

 

 18:00

 + Ján, Helena, Juraj  a Mária  Maťašoví

 

Utorok

20. 6.

 

 

 

 18:00

Streda

21. 6.

 Spomienka sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

 8:00

 + Anna  a Jozef Semanoví

 

Štvrtok

22. 6.

 

 18:00

 + z rodín Luterančíkovej a Mahanskej

 16:30/spo

 18:00

Piatok

23. 6.

 Slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

 18:00

 + Ján, Anna a Stanislav Bašistoví

 18:00

Sobota

24. 6.

 Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

 8:00

 15:00

 + Ján a Ján Šoltésoví

 Sobášna

 8:00

Nedeľa

25. 6.

 XII. nedeľa cez rok

 7:30

 11:00

 + Štefan a Helena Borzoví

 + z rodiny Andreja Partilu

 10:30

 
FARSKÉ OZNAMY:

V nedeľu je odpustová slávnosť nar. Jána Krstiteľa v Demjate o 10:30 h.