Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 15. 9. 2014 do 21. 9. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

15. 9.

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA
Patrónka Slovenska

 7, 30

 9, 50

+ Margita + Jozef
+ Margita Bilkoví

+ Ján + Margita
+ Marta Miklošoví

 15, 00
Krížová
cesta
ku cti
Sedembolestnej
P. Márie

Utorok

16. 9.

Sv. Kornel, Sv. Cyprián
Ľudmila

 18, 15

 + Juraj Tomaščík

 

Streda

17. 9.

Sv. Róbert Bellarmín,
uč. Cirkvi

 17, 30

 Zdr. Vojtech a Margita
Fabuľoví

 

Štvrtok

18. 9.

Jozef Kopurtínsky

 17, 30

 Zdr. Marta Dzivá

Vyložená
sviatosť
od 16, 00

Piatok

19. 9.

 Sv. Január, bl. muč.

 18, 15

 Zdr. Elena Mydlárová

 

Sobota

20. 9.

   7, 30

  + Štefan Hudák

 

Nedeľa

21. 9.

 25. nedeľa v období cez rok

 7, 30

 10, 45

Zdr. Jolana Kostelníková, 70 r.

 Zdr. Vincent Šoltys, 70 r.

 


BIRMOVANCI – veľmi Vás prosím, aby ste podľa možnosti chodili na tzv. biblické stretnutia, ktoré sú v tých dňoch, ako bola príprava na birmovku. Len tým získate viac vedomostí. Prosím rodičov, aby k týmto stretnutiam povzbudili svoje deti.

Úmysly sv. omší - je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Pobožnosť vždy v nedeľu o 13, 30 hod.
Vždy sme pozvaní pomodliť sa modlitbu ruženca. To patrí k nedeli. Pozvané sú aj deti a mladí, ktorí sa môžu pomodliť modlitbu sv. ruženca. Iste sa dospelí potešia a dajú Vám možnosť sa pomodliť. Ináč sa nenaučíte a nebudete mať vzťah k modlitbe ruženca. Ďakujem.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

KÁNTRY – streda, piatok, sobota - záväzný je jeden deň a obetujeme za tohoročnú úrodu.