Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 26. 1. 2015 do 1. 2. 2015

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

26. 1.

 Sv. Timotej a Titus

 18, 00

 + Ján + Helena
Kováčoví

 

Utorok

27. 1.

 Sv. Angela Merici

 18, 00

 + z rod. Hanišovej
a Kostelníkovej

 

Streda

28. 1.

 Sv. Tomáš Akvinský,
kňaz, učen.

 17, 30

 + Agnesa + Anna
+ Andrej    Vaňoví

 spoved. od
15, 30

Štvrtok

29. 1.

 Valér

 17, 15  + Helena + Vojtech
+ Jaroslav
 spoved. od
15, 30

Piatok

30. 1.

 Martina

 18, 00

 Zdr. František a Helena
30 r. sobáša

 Detská
sv. omša

Sobota

31. 1.

 Sv. Ján Bosco, kňaz
Emil

 7, 45

 + Štefan + Mária
Poníkoví

 

Nedeľa

1. 2.

 4. nedeľa v období cez rok

 7, 45

 10, 45

 Rod. Tomaščíková

 Rod. Kovalčíková

 

Úmysly sv. omší - na budúci rok nahlásiť skôr, ak je nejaké výročie a taktiež je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Tretiaci – veľmi prosím rodičov, aby sa venovali tretiakom, naučili ich základné modlitby. Najlepšou prípravou by bolo, keby deti videli modliť sa svojich rodičov a taktiež, ak by mohol byť na detskej sv. omši prítomný aspoň jeden rodič. Detské sv. omše pokračujú aj v tomto roku.

Prvé sv. prijímanie – ak deti budú pripravené
– TULČÍK – 17. 5. 2015 o 10, 45 hod.
– DEMJATA – 24. 5. 2015 o 10, 45 hod.

Referendum – pri rozhodovaní či pôjdeme alebo nie – myslíme na všetky deti, na ktoré sa zabúda, že práve deti sa nemôžu brániť a robia s nimi experimenty pri ich výchove. Referendom rozhodneme o budúcnosti, je to naša šanca niečo pozitívne urobiť a nebyť ľahostajní alebo spoliehať sa na iných.

KRESŤANSKÝ PLES – 31. 1. 2015 v Tulčíku.

Duchovné povolania – kto by rozmýšľal napr. o kňazstve, v týchto dňoch je možnosť podať prihlášku.