Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 25. 8. 2014 do 31. 8. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

25. 8.

 Sv. Ľudovít,
sv. Jozef Calazanský,
Dominik Trčka, muč.

 18, 15

 + Ján +Verona
+ František Juskoví

 

Utorok

26. 8.

 Sv. Atanáz, muč.

 18, 15

  + Ján + Helena + Božena
Kováčoví

 

Streda

27. 8.

 Sv. Monika

 17, 30

 + František + Helena
Horvátoví

 Ku chorým
8, 15

Štvrtok

28. 8.

 Sv. Augustín, uč. Cirkvi

 17, 30

 Zdr. Mária Ličáková

Vyložená
sviatosť
od 16, 00
Spoved.
15, 00

Piatok

29. 8.

 Mučenícka smrť
sv. Jána Krstiteľa

 7, 45

 Zdr. Marta Ptašinská, 70 r.

 

Sobota

30. 8.

 Margita Wardová  12, 00

 + Imrich + Regina
Vavrencoví

 

Nedeľa

31. 8.

 22. nedeľa v období cez rok

 7, 30

 10, 45

 + Božena Fogašová

 Rod. Jackaninová
a Homolová

 


BIRMOVANCI – veľmi Vás prosím, aby ste podľa možnosti chodili na tzv. biblické stretnutia, ktoré sú v tých dňoch, ako bola príprava na birmovku. Len tým získate viac vedomostí. Prosím rodičov, aby k týmto stretnutiam povzbudili svoje deti.

Úmysly sv. omší - je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Výročie konsekrácie kostola je každý rok 29. augusta.

Ku chorým – pôjdem po 24. auguste.

Pobožnosť vždy v nedeľu o 13, 30 hod.
Vždy sme pozvaní pomodliť sa modlitbu ruženca. To patrí k nedeli. Pozvané sú aj deti a mladí, ktorí sa môžu pomodliť modlitbu sv. ruženca. Iste sa dospelí potešia a dajú Vám možnosť sa pomodliť. Ináč sa nenaučíte a nebudete mať vzťah k modlitbe ruženca. Ďakujem.

RÍM – UPC – vysokoškoláci z Prešova organizujú púť do Ríma v čase od 14. 9. – 20. 9. 2014. Chýba im niekoľko mladých ľudí, preto ponúkajú možnosť ísť. Cena je 240.- €.

DEŇ RODINY – sobota - 30. 8. 2014 by sme chceli usporiadať na koniec prázdnin, k úcte Sedembolestnej a Deň detí program nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov a starých rodičov. Program sa začne sv. omšou o 12, 00 hod. pri bočnom oltári Sedembolestnej v kostole. Po nej by sme sa premiestnili na farský dvor, kde by boli rôzne detské súťaže, za ktoré deti dostanú sladké odmeny. Budú aj iné podujatia, ktoré možno oslovia starších. Samozrejme, bude aj občerstvenie pre každého účastníka. Pozývame deti a rodičov dobrej vôle, ktorí sa vedia úprimne tešiť.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.