Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 21. 4. 2014 do 27. 4. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

21. 4.

 Veľkonočný pondelok

 

 

 

Utorok

22. 4.

 Veľkonočný utorok

 18, 15

 + Jozef + Mária
Vavrekoví

 Biblické
postavy

Streda

23. 4.

 Sv. Vojtech

 17, 30

 + Janka Skalická

 

Štvrtok

24. 4.

 Sv. Juraj, mučeník

 17, 30

 Poďakovanie Margita

 Sviatosť
od 16,00

Piatok

25. 4.

 Sv. Marek, evanjelista,
svätenie ozimín

 18, 15

 Zdr. Gabriel Krajčovič

 Detská
sv. omša

Sobota

26. 4.

 

 7, 30

 + Juraj Tomaščík

 

Nedeľa

27. 4.

 Nedeľa Božieho milosrdenstva

2. veľkonočná nedeľa

  7, 45

 10, 45

 + Anna + Andrej Partiloví

Za kňazské a
rehoľné povolania

 

 

O Z N A M Y :

Detské sv. omše - Demjata vo štvrtok , Tulčík v piatok. Prosím rodičov, aby nepodceňovali prípravu na prvé sv. prijímanie. A tiež, aby naučili svoje deti modliť sa : Verím v Boha, 6 hlavných právd, 10 Božích prikázaní. To sú základné modlitby veriaceho človeka. Viera sa odovzdáva osobným príkladom.

BIRMOVANCI – veľmi Vás prosím, aby ste podľa možnosti chodili na tzv. biblické stretnutia, ktoré sú v tých dňoch, ako bola príprava na birmovku. Len tým získate viac vedomostí. Prosím rodičov, aby k týmto stretnutiam povzbudili svoje deti.

Prvé sv. prijímanie – prosím rodičov, aby si našli čas a chodili so svojimi deťmi na sv. omšu tak v nedeľu ako aj na detské sv. omše. Snažte sa im dávať dobrý príklad aj po duchovnej stránke. Tým im najviac pomôžeme, ak ich máme rady.

TULČÍK – 1. sv. prijímanie - 25. 5. 2014 o 10, 30 hod.

Celodenná farská adorácia podľa rozdelenia bude 28. 5. a 11. 8. 2014.

Výročie konsekrácie kostola je každý rok 29. augusta.

LURDY – kto by mal záujem, dajte o sebe vedieť čím skôr.

TALIANSKO – od 17. 5. – 23. 5. 2014. Po 10.máji môžete dať peniaze, aby sa vybavilo poistenie.

Sv. FLORIÁN – Demjata – Pozvánka pre všetkých na 3. 5. 2014 o 18, 00 h /sobota/.