Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 23. 3. 2015 do 29. 3. 2015

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

23. 3.

 

 18, 00

 + Jozef +Anna + Mária
Tomaščíkoví

 

Utorok

24. 3.

 Katarína Švédska
Gabriel, archanjel

 17, 30

 + Ján + Milan + Ján
Kováčoví

 Detská
sv. omša

Streda

25. 3.

 ZVESTOVANIE PÁNA

 8, 00

 18, 00

 + kňazi farnosti

 + Pavol + Margita
Oravcoví

 Spoved.
od 16, 30

Štvrtok

26. 3.

 Emanuel, muč.

 16, 30

 + z rod. Drabiščákovej

 Spoved. od
14, 00 - 16,00
4x – využite

Piatok

27. 3.

 Nikodém

 8, 00

 + z rod. Klobušovskej

Krížová
cesta
o 17, 30

Sobota

28. 3.

 Renáta

 7, 30

 + Jozef + Mária
+ Andrej      Šoltésoví

 Spoved. 4x
od 13, 00 – 15, 30
podľa potreby

Nedeľa

29. 3.

 KVETNÁ NEDEĽA –
UTRPENIE PÁNA

 7, 45

 10, 45

 + Veronika + Štefan
Grohoľoví

 Zdr. rod. Kvočková

 Krížová
cesta
o 13, 30

Úmysly sv. omší - na budúci rok nahlásiť skôr, ak je nejaké výročie a taktiež je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Tretiaci – veľmi prosím rodičov, aby sa venovali tretiakom, naučili ich základné modlitby. Najlepšou prípravou by bolo, keby deti videli modliť sa svojich rodičov a taktiež, ak by mohol byť na detskej sv. omši prítomný aspoň jeden rodič. Detské sv. omše pokračujú aj v tomto roku.

Prvé sv. prijímanie – ak deti budú pripravené
– TULČÍK – 17. 5. 2015 o 10, 45 hod.
– DEMJATA – 24. 5. 2015 o 10, 45 hod.

Prosba – čo ste doma a školáci využite spoveď či už v pondelok alebo v utorok v Demjate, aby v sobotu bolo ľahšie sa vyspovedať tým , ktorí v iné dni nemôžu. V Tulčíku využite v stredu, vo štvrtok, aby ste v sobotu nemuseli dlho čakať. Treba len trochu ohľaduplnosti. Ak môžem poprosiť- dajme si záležať na dobrej a úprimnej spovedi, aby sme z nej mali osoh. Chcem veriť, že spoveď nie je povinnosť, ale túžba stretnúť sa s milosrdným Bohom – Otcom.