Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 1. 2. do 7. 2. 2016

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

1. 2.

 

 8:00/7

  + Ján a Anna Bašistoví

 

Utorok

2. 2.

 Sviatok Obetovania Pána

 18:00

 + Štefan a Helena Fabuľoví

 18:00/16

Streda

3. 2.

 Spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

 18:00/16

 +Jozef a Štefan Hudačekoví

 18:00

Štvrtok

4. 2.

 

 

 

 18:00/17

Piatok

5. 2.

 Spomienka sv. Agáty, panny a mučenice

 18:00/17

 + Mária a Andrej Vavrekoví

 18:00/17

Sobota

6. 2.

 Spomienka sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

 8:00

 Poďakovanie a prosba o b. požehnanie pre manželov Tomašovích

 

Nedeľa

7. 2.

 5. nedeľa v Cezročnom období

 8:00

 11:00

 Poďakovanie Peter Pastirčák - 60 r. života

 Za zdravia a bož. požehnanie rod. Koscovej

 8:00
 
 9:45
 
FARSKÉ OZNAMY:

U p. kostolníčky zahláste svojich chorých a starých na sv. spoveď.