Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 17. 10. do 23. 10. 2016

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

17. 10.

 Spomienka sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a muč.

 18:00

 + rod. Kováčovej

 

Utorok

18. 10.

 Sviatok sv. Lukáša, evanjelistu

 

 

 18:00

Streda

19. 10.

 

 7:30

 + Imrich, Marta, Tomáš a Margita Miklošoví

 

Štvrtok

20. 10.

 

 

 

 18:00

Piatok

21. 10.

 

 18:00

 + Andrej, Zuzana, Imrich a Zuzana Chovancoví

 

Sobota

22. 10.

 

 8:00

 + Anton Husovský /výročná/

 

Nedeľa

23. 10.

 XXX. Nedeľa cez rok

 8:00

 11:00

 + Ján, Zuzana a Emil

  Za farnosť

 8:00

 9:30

 
FARSKÉ OZNAMY: Na budúcu nedeľu je zbierka na misie.