Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 15. 12. 2014 do 21. 12. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

15. 12.

 Valerián

 18, 00

 + Marta Chovanová

 

Utorok

16. 12.

 

 17, 00

 + Štefan + Mária + Ján

 

Streda

17. 12.

 

 17, 15

 + z rod. Kmecovej,
Bučkovej a Frimerovej
a Orošulovej

 Sviatosť
od 16,00
Spoved.
15,30-17,15

Štvrtok

18. 12.

 Sv. Gracián

 16, 45

 + Ján + Anna Kuchároví

 Spoved.
14,30-16,30
Školáci

Piatok

19. 12.

 

 11, 30

 + z rod. Bernátovej

 

Sobota

20. 12.

 

 7, 45

 + Ľudovít + Pavol
+ Andrej

 Spoved.
13,30–16,00

Nedeľa

21. 12.

 4. adventná nedeľa

 7, 45

 10, 45

 Zdr. Mária Kovaľová

 Zdr. Eva Miklošová

 

Úmysly sv. omší - je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Tretiaci – veľmi prosím rodičov, aby sa venovali tretiakom, naučili ich základné modlitby. Najlepšou prípravou by bolo, keby deti videli modliť sa svojich rodičov a taktiež, ak by mohol byť na detskej sv. omši prítomný aspoň jeden rodič.

ADVENT – je aj príprava na vianočnú spoveď. Dajme si na nej záležať podľa 10 Božích prikázaní.

VIANOČNÁ SPOVEĎ:

TULČÍK
18. 12. 2014 – od 14, 30 - 16, 30 hod.
Sobota - 13, 30 – 15, 30 hod.

DEMJATA
16. 12. 2014 – od 14, 30 – 16, 30 hod.
Piatok – 19. 12. – od 17, 00 – 19, 00 hod.