Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 14. 4. 2014 do 20. 4. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

14. 4.

 

 18, 00

 + Ján + Helena
Kováčoví

 

Utorok

15. 4.

 

 18, 00

 + Jozef Tomaščík

 Biblické
postavy

Streda

16. 4.

 Bernadeta

 17, 15

 + z rod. Hudákovej
a Klapáčovej

 

Štvrtok

17. 4.

 ZELENÝ ŠTVRTOK
PÁNOVEJ VEČERE

 18, 45

 Zdr. Mária Vavreková

 

Piatok

18. 4.

 VEĽKÝ PIATOK – Slávenie
utrpenia a smrti Pána

 15, 00

 

 Po skončení
obradov
vyložená
Sviatosť
Oltárna
do 19, 30

Sobota

19. 4.

 BIELA SOBOTA -
Veľkonočná vigília

 18, 30

 + Tomáš + Helena
Vavrekoví

 Vyložená
Sviatosť
od 8, 30
Žehnanie
jedál o
15, 00

Nedeľa

20. 4.

 VEĽKONOČNÁ NEDEĽA –
Zmŕtvychvstanie Pána

  7, 45

 10, 45

Zdr. Júlia a Lýdia

Za veriacich

 

 

O Z N A M Y :

Detské sv. omše - Demjata vo štvrtok , Tulčík v piatok. Prosím rodičov, aby nepodceňovali prípravu na prvé sv. prijímanie. A tiež, aby naučili svoje deti modliť sa : Verím v Boha, 6 hlavných právd, 10 Božích prikázaní. To sú základné modlitby veriaceho človeka. Viera sa odovzdáva osobným príkladom.

BIRMOVANCI – veľmi Vás prosím, aby ste podľa možnosti chodili na tzv. biblické stretnutia, ktoré sú v tých dňoch, ako bola príprava na birmovku. Len tým získate viac vedomostí. Prosím rodičov, aby k týmto stretnutiam povzbudili svoje deti.

Prvé sv. prijímanie – prosím rodičov, aby si našli čas a chodili so svojimi deťmi na sv. omšu tak v nedeľu ako aj na detské sv. omše. Snažte sa im dávať dobrý príklad aj po duchovnej stránke. Tým im najviac pomôžeme, ak ich máme rady.

TULČÍK – 1. sv. prijímanie - 25. 5. 2014 o 10, 30 hod.

Celodenná farská adorácia podľa rozdelenia bude 28. 5. a 11. 8. 2014.

Výročie konsekrácie kostola je každý rok 29. augusta.

Košice – 9, 30 hod. - na Zelený štvrtok žehnanie olejov ku krstu, k pomazaniu chorých, k birmovke a ku konsekrácii.

VEĽKÝ TÝŽDEŇ – na Veľký piatok je potrebné zachovať prísny pôst, ak nám záleží na duchovnom živote. Všetkým Vám prajem, aby ste podľa svojich možností čo najlepšie prežili Veľký týždeň.

Krížová cesta na Veľký piatok sa vyhlási na Zelený štvrtok aj podľa počasia.