Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 23. 10. 2017 do 29. 10. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

23. 10.

 

 16:30

 18:00

 + Imrich a Marta Miklošoví

 18:00

Utorok

24. 10.

   18:00

 + z rodiny Gajdošovej

 16:00

 18:00

Streda

25. 10.

 

 16:00

 18:00

 + Marta, Štefan, Viera a Mária Ličákoví

 18:00

Štvrtok

26. 10.

   18:00  + Ján Marcinek

 16:00

 18:00

Piatok

27. 10.

 

 16:00

 18:00

 + z rodiny Hrabčákovej

 

Sobota

28. 10.

 Sviatok sv. Šimona a Júdu, apoštolov

 10:00

 + z rodín Sralikovej, Jančíkovej a Vavrencovej

 

Nedeľa

29. 10.

 XXX. nedeľa cez rok

 11:00

 Za farnosť

 7:30

 9:30

 
FARSKÉ OZNAMY:

V noci z 28. na 29. októbra sa mení čas. o 3:00 na 2:00 hod.