Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 29. 9. 2014 do 5. 10. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

29. 9.

 Sv. Michal, Gabriel,
Rafael, archanjeli

 18, 00

 + Mária + Karol + Július

 

Utorok

30. 9.

 Sv. Hieronym

 18, 00

 + Margita + Jozef
+ Margita Bilkovi

 

Streda

1. 10.

 Sv. Terézia z Lisieux,
uč. Cirkvi

 18, 00

 + Ján + Anna
Bašistoví

 Spoved.
od 15, 00

Štvrtok

2. 10.

 Sv. Anjeli strážcovia

 18, 00

 + Jozef Pažin

 Spoved.
od 16, 00

Piatok

3. 10.

 

 18, 00

 Ružencové bratstvo

 Detská
sv. omša
Prvý piatok

Sobota

4. 10.

 Sv. František Assiský  7, 30

 + František + Imrich
+ Ján + Anna
Oravcoví

 

Nedeľa

5. 10.

 27. nedeľa v období cez rok

 7, 30

 10, 45

 + Andrej Kmec

 Rod. Kvočková

 


BIRMOVANCI – veľmi Vás prosím, aby ste podľa možnosti chodili na tzv. biblické stretnutia, ktoré sú v tých dňoch, ako bola príprava na birmovku. Len tým získate viac vedomostí. Prosím rodičov, aby k týmto stretnutiam povzbudili svoje deti.

Úmysly sv. omší - je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Pobožnosť vždy v nedeľu o 13, 30 hod.
Vždy sme pozvaní pomodliť sa modlitbu ruženca. To patrí k nedeli. Pozvané sú aj deti a mladí, ktorí sa môžu pomodliť modlitbu sv. ruženca. Iste sa dospelí potešia a dajú Vám možnosť sa pomodliť. Ináč sa nenaučíte a nebudete mať vzťah k modlitbe ruženca. Ďakujem.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Prosba – prosím rodičov tretiakov, aby prišli s deťmi na sv. omšu. Zoberú prihlášky a dostanú informácie, čo od nich žiadam k príprave na 1. sv. prijímanie. Podľa možnosti, prosím oboch rodičov.

Modlitba ruženca – október nás pozýva na modlitbu sv. ruženca. Môžeme sa pomodliť spolu v kostole, doma v rodine, rodičia aj deti.