Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 14. 8. 2017 do 20. 8. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

14. 8.

 Spomienka sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka

 8:00

 + Juraj Kažimír

 

Utorok

15. 8.

 Slávnosť Nanebovzatie P. Márie

 8:00

 18:00

 + Anna Tomaščíková

 Za veriacich

 8:00

 18:00

Streda

16. 8.

 

 18:00

 Za + ctihodnú sestru Albínu

 

Štvrtok

17. 8.

 

 

 

 8:00

Piatok

18. 8.

 

 18:00

 + Ján Šoltés

 

Sobota

19. 8.

 

 8:00

 Za zdr. a Bož. pož. pre Filipa a Adama

 

Nedeľa

20. 8.

 XX. nedeľa cez rok

 8:00

 11:00

 + Ján Paľa

 Za zdravie  a Božie požehnanie Marcely

 9:30

 11:00

 
FARSKÉ OZNAMY: