Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 16. 4. 2018 do 22. 4. 2018

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

16. 4.

 

 18:00

 + Jozef a Mária Lazoroví

 

Utorok

17. 4.

 

 

 

 18:00

Streda

18. 4.

 

 8:00

 Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Bocákovej

 

Štvrtok

19. 4.

 

 

 

 18:00

Piatok

20. 4.

 

 18:00

 + Irena a Gejza

 

Sobota

21. 4.

 

 8:00

 Za zdravie a Božie požehnanie rodiny Matúša Kostelníka

 

Nedeľa

22. 4.

 IV. Veľkonočná Nedeľa

 8:00

 11:00

 Manželia Monika a Ján Drotároví ďakujú za 25. r. spoloč. života

 Za farnosť

 8:00

 9:30

 
FARSKÉ OZNAMY:

 Na budúcu nedeľu je zbierka na kňazský seminár.