Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 23. 11. do 29. 11. 2015

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

23. 11.

 

 18:00

  Poďakovanie Vladimír a Antónie za 45. rokov spoločného manž. života

 

Utorok

24. 11.

 Spomienka sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov mučeníkov

 

 

 18:00

Streda

25. 11.


 18:00

 Za zdravia a bož. požehnanie rodiny Petrilovej

 

Štvrtok

26. 11.

 

 

 

 18:00

Piatok

27. 11.

 

 18:00

 + Vincent a František Klobušovskí  

Sobota

28. 11.

 Spmienka - Obetovania Panny Márie  08:30
 + Anton a Margita Lipkoví
 15:00
 Sobášna

Nedeľa

29. 11.

 1. Adventná nedeľa

 08:00

 11:00

 + Ľudovít, Pavol a Andrej
 
 Poďakovanie manželov Vavrekových za 40 r.  spol. manž. života
 09:30
 
FARSKÉ OZNAMY:
Na budúcu nedeľu je zbierka na charitu.