Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 28. 11. do 4. 12. 2016

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

28. 11.

 

 16:00/s

 18:00

 + z rod. Sralikovej Zošakovej

 18:00

Utorok

29. 11.

 

 16:00/s

 18:00

 + Jozef, Július a Helena Šoltysoví

 18:00

Streda

30. 11.

 Sviatok sv. Ondreja, apoštola

 18:00

 + František, Vincent, Anton a Mária Bučkoví

 16:00/s

 18:00

Štvrtok

1. 12.

 

 18:00

 Za zdravie a Božie požehnanie rod. Marcinovej

 16:00/s

 18:00

Piatok

2. 12.

 

 17:00

 18:00

 + Vincent Seman

 17:00

 18:00

Sobota

3. 12.

 Spomienka sv. Františka Xaverského, kňaza

 8:00

 + Imrich, Juraj a Zuzana Koscoví

 

Nedeľa

4. 12.

 II. adventná nedeľa

 8:00

 

 11:00

 Za zdravie a Božie požehnanie rod. Knišovej a Šutkovej

  Za farnosť

 8:00

 9:30

 
FARSKÉ OZNAMY: