Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 26. 9. do 2. 10. 2016

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

26. 9.

 

 18:00

 + František a Helena Horvatoví

 

Utorok

27. 9.

 Spomienka sv. Vincenta de Paul, kňaza

 

 

 18:00

Streda

28. 9.

 

 8:00

 + Jozef a Margita Pažinoví

 

Štvrtok

29. 9.

 Sviatok sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

 

 

 18:00

Piatok

30. 9.

 Spomienka sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

 18:00

 + Ján a Anna Gazdačkoví

 

Sobota

1. 10.

 Spomienka sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

 8:00

 Poďakovanie za 50 r. spol. manž. života manželov Kvočkových

 

Nedeľa

2. 10.

 XXVII. Nedeľa cez rok

 8:00

 11:00

 + Jozef a Anna Slabí

  Za farnosť

 8:00

 9:30

 
FARSKÉ OZNAMY: Kto z mladých by sa chcel stretávať na modlitbe, čítaní Písma sv., nech príde na faru na budúci piatok po sv. omši. Vek - stredoškoláci a vyššie. Na budúcu nedeľu je zbierka na rádio Lumen. Ctihodná sestra - príde na budúcu sobotu na mariánsku družinu do Demjaty o 11:00 a do Tulčíka o 12:30 /prosím deti, aby prišli/.