Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Farské oznam

Oznam Farského úradu v Tulčíku 

Sväté omše od 1.6. - 7.6.2020