Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 23. 5. do 29. 5. 2016

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

23. 5.

 

 18:00

 + Ján a Barbora Kukučoví

 

Utorok

24. 5.

 

 

 

 18:00

Streda

25. 5.

 

 8/7:30

 + Helena Horvatová

 

Štvrtok

26. 5.

 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela  a Krvi /pri večerných sv. omšiach proc./

 8:00

 18:00

 Za veriacich

 + Štefan Kopčák

 9:00

 18:00

Piatok

27. 5.

 Spovedanie rodičov

 18/17

 Za zdravie Jozefa

 

Sobota

28. 5.

 

 8:00

 9:30

 Za zdravie Márie Novotnej

 Spovedanie prvoprijím. detí

 

Nedeľa

29. 5.

 IV. Nedeľa cez rok
 Slávnosť prvého sv. prijímania v Tulčíku

 8:00

 

 10:30

 + Ján, Anna a Ján Husovskí

 Za prvoprijímajúce deti

 8:00
 
 11:00
 
FARSKÉ OZNAMY: