Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 20. 8. 2018 do 26. 8. 2018

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

20. 8.

 Spomienka sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi

 18:00

 

 

Utorok

21. 8.

 Spomienka sv. Pia X., pápeža

 

 

 18:00

Streda

22. 8.

 Spomienka Panny Márie Kráľovnej

 18:00

 

 

Štvrtok

23. 8.

 

 

 

 8:00

Piatok

24. 8.

 Sviatok sv. Bartolomeja, apoštola

 8:00

 

 

 

Sobota

25. 8.

 

 15:00

 Za občanov našej obce

 18:00

Nedeľa

26. 8.

 XXI. Nedeľa cez rok

 8:00

 11:00

 

 

 9:30

 
FARSKÉ OZNAMY: