Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 31. 8. do 6. 9. 2015

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

31. 8.

 

 18, 00

 + Juraj + Mária + Štefan
Tomaščík

  spoved.
16, 30

Utorok

1. 9.

 

 8, 00

 + Helena Horvátová

  spoved.
7, 00

Streda

2. 9.

 

 7, 30

 18, 00

 Zdr., BP Helena Husovská

 + Július Jusko

 Zaháj.šk.r.

spoved.
16,00–18,00

Štvrtok

3. 9.

 Sv. Gregor Veľký, učen.

 8, 00

 + Marta + Július Tomeček

 spoved.
7, 00

Piatok

4. 9.

 

 18, 00

 Zdr., BP rod. Paľová   spoved.
17, 00
Prvý piatok

Sobota

5. 9.

 

 8, 00

 Rod. Miklošová,
15 rokov spoločného
života

 

Nedeľa

6. 9.

 23. nedeľa v období cez rok

 7, 30

 10, 30

 Zdr. , BP Ján Kmec