Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 28. 7. 2014 do 3. 8. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

28. 7.

 

 18, 15

 + Verona + Ján
+ Vincent + Františka
Klobušovskí

 

Utorok

29. 7.

 Sv. Marta

 18, 15

  + Ján + Anton
+ Imrich + František
+ Ružena    Miklošoví

 

Streda

30. 7.

 Bl. Zdenka Schelingová, muč.

 18, 00

 + Mikuláš + Margita
+ Ján + Štefan

 Spoved.
15,30

Štvrtok

31. 7.

 Sv. Ignác z Loyoly, kňaz

 18, 00

 + Jozef + Helena
Jančíkoví

 Spoved.
16, 00

Piatok

1. 8.

 

 18, 15

 + Ján + Anna
+ Rudolf    Lukačoví

 Prvý piatok

Sobota

2. 8.

   7, 00

 + Andrej + Mária
+ Anna + Andrej
Vraňuchoví

 

Nedeľa

3. 8.

 18. nedeľa v období cez rok

 7, 45

 10, 45

 + Štefan Hudák

 + Gabriela + Ján
Drabiščákoví

 


BIRMOVANCI – veľmi Vás prosím, aby ste podľa možnosti chodili na tzv. biblické stretnutia, ktoré sú v tých dňoch, ako bola príprava na birmovku. Len tým získate viac vedomostí. Prosím rodičov, aby k týmto stretnutiam povzbudili svoje deti.

Celodenná farská adorácia podľa rozdelenia bude 11. 8. 2014.

Výročie konsekrácie kostola je každý rok 29. augusta.

LURDY – ak by sa ešte niekto rozhodol ísť na púť, budem rád, lebo je nás málo. Ak nás nepôjde aspoň 40 ľudí, bude sa musieť púť zrušiť. Zatiaľ je nás 29.

DETSKÝ TÁBOR pre deti v Hermanovciach od 4. 8. – 9. 8. 2014. Jedná sa o deti od 10 – 14 rokov. Môže ísť 26 detí, polovica z Tulčíka a polovica z Demjaty. Bolo by dobre, keby mohli ísť s nami dve mamky, aby urobili deťom raňajky, obed a večeru. Podobne, ak by sa našli dve staršie dievčatá, aby im vytvárali program. Cena pobytu je 20.- € za stravu. Odviesť deti do Hermanoviec a späť – to si musia urobiť rodičia sami. Ak pôjdu mamky a dievčatá, tak detí môže ísť 11 + 11.

Púť do Obišoviec – sobota - 2. 8. 2014, kde sa začína modlitba ruženca, my sa modlíme 5. desiatok, 2x Tulčík, 2x Demjata.