Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 2. 5. do 8. 5. 2016

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

2. 5.

 Spomienka sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

 18/15:30

 + z rodiny Drabiščákovej

 8:30/7:00

Utorok

3. 5.

 Sviatok sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 18:00

 + Ján, Helena, Juraj a Katarína Radačovskí

 18/15:30

Streda

4. 5.

 

 8:30/7h

 + Tamara, Vincent, Ján a Mária Kmecoví

 

Štvrtok

5. 5.

 Slávnosť Nanebovstúpenia Pána, prikázaný sviatok

 8:00

 18:00

 + Andrej Čikoš

 Za farnosť

 9:00

 18:00

Piatok

6. 5.

 

 18/16:30

 + z rodiny Tomášovej

 18/17:00

Sobota

7. 5.

 

 8:00

 Za živých členov ruž. spoločenstva

 15:00

Nedeľa

8. 5.

VII. Veľkonočná Nedeľa

 8:00

 

 11:00

 Poďakovanie za 40. rokov spoločného života manželov Slabých

 Za farnosť

 8:00
 
 9:30
 
FARSKÉ OZNAMY:
Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédiá. Máj mariánsky mesiac - modlitba ruženca. Nasledujúce 3 dni sú prosebné. V pondelok sa budú svätiť oziminy. Na budúci týždeň sú letné kántrové dní /streda, piatok a sobota/. Spovedanie chorých v Tulčíku bude v stredu od 10:30 h.