Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 27. 10. 2014 do 2. 11. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

27. 10.

 

 18, 00

 + Anna + Juraj
+ Anna   Dankovičovi

 

Utorok

28. 10.

 Sv. Šimon a Júda, apošt.

 18, 00

 Za veriacich

 

Streda

29. 10.

 Felicián

 17, 15

 + Július + Mária
Kostelníkoví

 Spoved.
od 16,00
 Ku chorým
od 8,30-11,30

Štvrtok

30. 10.

 

 17, 30

 + Imrich Husovský

 Spoved.-dvaja
od 16, 00

Piatok

31. 10.

 

 17, 30

 + Helena Horvátová

 Detská
sv. omša

Sobota

1. 11.

 Všetkých svätých

 7, 30

 10, 30

 Zdr. Miloš Kovaľ

 Za veriacich

 

Nedeľa

2. 11.

 31. nedeľa v období cez rok

 Všetkých verných zosnulých

 7, 30

 10, 30

 Za zomrelých

 Za zomrelých

 

Úmysly sv. omší - je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Modlitba ruženca – október nás pozýva na modlitbu sv. ruženca. Môžeme sa pomodliť spolu v kostole, doma v rodine, rodičia aj deti.

MISIE – zbierka bude 1. 11. 2014.

Tretiaci – veľmi prosím rodičov, aby sa venovali tretiakom, naučili ich základné modlitby. Najlepšou prípravou by bolo, keby deti videli modliť sa svojich rodičov a taktiež, ak by mohol byť na detskej sv. omši prítomný aspoň jeden rodič.