Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 27. 2. 2017 do 5. 3. 2017

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše DEMJATA

Pondelok

27. 2.

 

 7:00/spov

 8:00

 + Ján, Helena  a Ján Dobranskí

 16:00/spov

 18:00

Utorok

28. 2.

 

 15:00/spov

 17:00

 + Mária, Jozef, Ján a Františka Fedoroví

 16:30

 18:00

Streda

1. 3.

 Popolcová streda

 8:00

 18:00

 Za farnosť

 Za zdravie a bož. pož. Márie Eliašovej

 9:30

 18:00

Štvrtok

2. 3.

 

 16:00/spov

 18:00

 Poďakovanie Márie Šoltýsovej za  65 r. života

 16:30/spov

 18:00

Piatok

3. 3.

 

 17:00/spov

 18:00

 + Anna a Andrej Juskoví

 17:00/spov

 18:00

Sobota

4. 3.

 

 8:00

 + Ján, Anna a Stanislav Bašistoví

 

Nedeľa

5. 3.

 1. pôstna nedeľa

 7:30

 10:30

  Za zdravie a bož. pož. rod. Mišenčikovej

 Za farnosť

 8:00

 10:00

 
FARSKÉ OZNAMY: Pobožnosť krížovej cesty bude v piatok o 17:15 h. a v nedeľu o 14:30 h.