Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 20. 4. 2015 do 26. 4. 2015

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

20. 4.

 

 18, 15

 + Imrich Vavrenec,
výročná

 

Utorok

21. 4.

 Sv. Anzelm, uč. Cirkvi

 18, 15

 Zdr. Matúš Kostelník
s rod.

 

Streda

22. 4.

 

 17, 30

 r. Maníková,
výr. sobáša

 

Štvrtok

23. 4.

 Sv. Vojtech, muč.

 17, 30

 + Štefan + Margita
Semanoví

 Sviatosť
a spoved.
o 16, 00

Piatok

24. 4.

 Sv. Juraj, muč.

 18, 15

 + Rudolf Kendera

Detská
sv. omša

Sobota

25. 4.

 Sv. Marek, evanjelista
Sviatok

 7, 45

 + z rod. Juskovej
a Fabuľovej

 Svätenie
ozimín
a modlíme
sa za úrodu

Nedeľa

26. 4.

 Štvrtá Veľkonočná nedeľa

 7, 45

 10, 45

 Zdr. Helena a Jaroslav
Semanoví

 Zdr. Jaroslav Tomeček,
50 rokov

 Zbierka
na seminár

Úmysly sv. omší - na budúci rok nahlásiť skôr, ak je nejaké výročie a taktiež je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Tretiaci – veľmi prosím rodičov, aby sa venovali tretiakom, naučili ich základné modlitby. Najlepšou prípravou by bolo, keby deti videli modliť sa svojich rodičov a taktiež, ak by mohol byť na detskej sv. omši prítomný aspoň jeden rodič. Detské sv. omše pokračujú aj v tomto roku.

Prvé sv. prijímanie – ak deti budú pripravené
– TULČÍK – 17. 5. 2015 o 10, 45 hod.
– DEMJATA – 24. 5. 2015 o 10, 45 hod.

ĎAKUJEM –Vám, ktorí ste prispeli, aby Veľká noc bola dôstojná – pašie, poklona, čítania

TULČÍK – pobožnosť v nedeľu je vždy o 13, 30 hod.
– KIKAPA – 6. 6. 2015 – o 15, 00 hod. – emeritný arcibiskup, Mons. A. Tkáč
– Deň detí na fare v Tulčíku s programom – 31. mája 2015 o 13, 30 hod.

Kostolníctvo – kto má úprimný záujem poslúžiť farnosti – prihláste sa. Je to služba o dôvere. Je to služba druhým. Vďaka.

DEMJATA – Sv. Florián – 9. 5. 2015 popoludní – čas sa ešte upresní
– Odpust. slávnosť k sv. Jánovi Krstiteľovi – 21. 6. 2015 o 10, 30 hod. Sv. omšu odslúži p. Anton, Františkán, ktorý má korene v Demjate. Posviacka kaplnky.
– V sobotu je vždy sv. omša o 16, 30 hod. s platnosťou na nedeľu.