Rímskokatolícka Cirkev - Farnosť Tulčík

Základné informácie o farnosti (odkaz na schematizmus Košickej arcidiecézy)

Program na týždeň od 24. 11. 2014 do 30. 11. 2014

Dátum Spomienka dňa Hodina Úmysel sv. omše Poznámka

Pondelok

24. 11.

 Sv. Ondrej Dung, muč.
Emília

 18, 00

 + Ján  + Anna
Kuchároví

 

Utorok

25. 11.

 Sv. Katarína Alexandrijská, muč.

 18, 00

 + Štefan   + Helena
Fabuľoví

 

Streda

26. 11.

 Leonard

 17, 15

 + Ján   + Štefan
Pastirčák

 Sviatosť
Spoved.
od 16, 00

Štvrtok

27. 11.

 

 11, 30

 + z rod. Semanovej
a Trusovej

 

Piatok

28. 11.

 Rúfus

 18, 00

 + Helena Radačovská,
výročná

 

Sobota

29. 11.

 Sviatok sv. Ondreja, ktorý je
patrónom Košickej Arcidiecézy

 7, 30

 + Andrej  + Jozef
+ Mária    Vavrekoví

 

Nedeľa

30. 11.

 1. adventná nedeľa

 7, 45

 10, 45

 + František + Štefan
+ Anna Bučkoví

 + Ján + Helena
Koscoví

 

Úmysly sv. omší - je potrebné vždy uviesť aj priezvisko.

Ochrana dát – krstný list dospelých nad 18 rokov môžeme vydávať podľa Zákona o ochrane dát len tomu, kto list potrebuje a nie rodičom, známym. Ak si ich nemôžu vyzdvihnúť, môžeme ich poslať doporučene.

Tretiaci – veľmi prosím rodičov, aby sa venovali tretiakom, naučili ich základné modlitby. Najlepšou prípravou by bolo, keby deti videli modliť sa svojich rodičov a taktiež, ak by mohol byť na detskej sv. omši prítomný aspoň jeden rodič.